Släkte: Bocktörnen - Lycium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bocktörnen som värdväxt för dess larver.

Dödskallesvärmare - Acherontia atropos

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt