Släkte: Lumrar - Lycopodium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lumrar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt