Släkte: Björnrötter - Meum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Björnrötter som värdväxt för dess larver.

Fransplattmal - Agonopterix ciliella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt