Släkte: Sjögullar - Nymphoides

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sjögullar som värdväxt för dess larver.

Näckrosmott - Elophila nymphaeata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt