Släkte: Lammtungor - Omphalodes

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lammtungor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt