Släkte: Bergbräknar - Oreopteris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bergbräknar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt