Släkte: Oxalisar - Oxalis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Oxalisar som värdväxt för dess larver.

Blåbärsljusmott - Udea hamalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt