Släkte: Vallmor - Papaver

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vallmor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt