Släkte: Slåtterblommor - Parnassia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Slåtterblommor som värdväxt för dess larver.

Slåtterblommemal - Kessleria fasciapennella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt