Släkte: Pilörter - Persicaria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Pilörter som värdväxt för dess larver.

Smalvingat lövfly - Spodoptera exigua

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt