Släkte: Persiljor - Petroselinum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Persiljor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt