Släkte: Hultbräknar - Phegopteris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hultbräknar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt