Släkte: Lappljungar - Phyllodoce

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lappljungar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt