Släkte: Rapunkler - Phyteuma

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rapunkler som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt