Släkte: Taggbräknar - Polystichum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Taggbräknar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt