Släkte: Vingnötter - Pterocarya

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vingnötter som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt