Släkte: Pyrolor - Pyrola

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Pyrolor som värdväxt för dess larver.

Blåbärsbrokvecklare - Phiaris bipunctana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt