Släkte: Rabarber - Rheum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rabarber som värdväxt för dess larver.

Brun björnspinnare - Arctia caja

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt