Släkte: Rosenrötter - Rhodiola

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rosenrötter som värdväxt för dess larver.

NT Apollofjäril - Parnassius apollo

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt