Släkte: Krusfrön - Selinum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Krusfrön som värdväxt för dess larver.

Fransplattmal - Agonopterix ciliella
Krusfröplattmal - Agonopterix selini

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt