Släkte: Gräsliljor - Sisyrinchium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gräsliljor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt