Släkte: Storandmatar - Spirodela

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Storandmatar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt