Släkte: Vattenaloeer - Stratiotes

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vattenaloeer som värdväxt för dess larver.

Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt