Släkte: Kärrbräknar - Thelypteris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kärrbräknar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt