Släkte: Skärvfrön - Thlaspi

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skärvfrön som värdväxt för dess larver.

Grönfläckig vitfjäril - Pontia edusa
Ärtfly - Ceramica pisi

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt