Släkte: Tujor - Thuja

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tujor som värdväxt för dess larver.

Trädgårdsmal - Argyresthia trifasciata
Granlavmätare - Peribatodes secundaria

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt