Art: Kalmus - Acorus calamus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kalmus som värdväxt för dess larver.

Grågul hinnvinge - Thumatha senex

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt