Släkte: Kalmusar - Acorus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kalmusar som värdväxt för dess larver.

Grågul hinnvinge - Thumatha senex

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt