Art: Sandrör - Ammophila arenaria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sandrör som värdväxt för dess larver.

Sandrörsflikmal - Dactylotula kinkerella
Vitstreckat gräsfly - Mythimna litoralis

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Sandrör - Ammophila

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt