Familj: Gräs - Poaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gräs som värdväxt för dess larver.

Nätsäckspinnare - Whittleia retiella
Kohornsmal - Ochsenheimeria taurella
Igelknoppsmal - Orthotelia sparganella
Gräshakmal - Glyphipterix simpliciella
Gröegräsmal - Elachista freyerella
Kruståtelsgräsrmal - Elachista exactella
Havsängsgräsmal - Elachista stabilella
Sandgräsmal - Elachista consortella
Snedpunktsgräsmal - Elachista cinereopunctella
Grusstarrsgräsmal - Elachista utonella
Tuvsävsgräsmal - Elachista albidella
Mannagräsmal - Elachista poae
Svarthövdad gräsmal - Elachista atricomella
Hässlebroddsgräsmal - Elachista diederichsiella
Lundsloksgräsmal - Elachista compsa
Sen piprörsgräsmal - Elachista elegans
Gulhövdad gräsmal - Elachista luticomella
Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Dubbelbandad gräsmal - Elachista bifasciella
Mindre silverpunktsgräsmal - Elachista nobilella
Större silverpunktsgräsmal - Elachista apicipunctella
Halvsvart gräsmal - Elachista subnigrella
Sumpgräsmal - Elachista pomerana
Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Kustgräsmal - Elachista vonschantzi
Gråvingegräsmal - Elachista canapennella
Gulmarmorerad gräsmal - Elachista anserinella
Rörflensgräsmal - Elachista maculicerusella
Silvergräsmal - Elachista argentella
Pollengräsmal - Elachista pollinariella
Trepunktsgräsmal - Elachista triatomea
Halvögongräsmal - Elachista subocellea
Fårsvingelgräsmal - Elachista dispilella
Tvåpunktsgräsmal - Elachista distigmatella
Gulbandsgräsmal - Elachista chrysodesmella
Smalbandsgräsmal - Elachista obliquella
Skarpbandsgräsmal - Elachista cingillella
Bokskogsgräsmal - Elachista unifasciella
Lundskaftingsgräsmal - Elachista gangabella
Gul gräsmal - Elachista subalbidella
Älväxingsgräsmal - Elachista adscitella
Bergrörsgräsmal - Elachista bisulcella
Svart vitspetsgräsmal - Elachista pullicomella
Grå vitspetsgräsmal - Elachista bedellella
Sikelsäckmal - Coleophora lixella
Svart vassfransmal - Cosmopterix scribaiella
Gulgrå vassfransmal - Cosmopterix lienigiella
Sandrörsflikmal - Dactylotula kinkerella
Starrdystermal - Monochroa arundinetella
Rakstreckad näbbmal - Sophronia semicostella
Vasspalpmal - Brachmia inornatella
Bergrörspalpmal - Helcystogramma lineolellum
Slåtterpalpmal - Helcystogramma rufescens
Vassborrare - Phragmataecia castaneae
Större gulfläcksgråvecklare - Eana penziana
Stäppgråvecklare - Cnephasia pasiuana
Sandflymott - Aphomia zelleri
Rödgrått gräsrotsmott - Anerastia lotella
Större vassmott - Chilo phragmitella
Trädgårdsgräsmott - Chrysoteuchia culmella
Haggräsmott - Crambus pascuellus
Ljunggräsmott - Crambus ericellus
Tandgräsmott - Crambus pratellus
Fältgräsmott - Crambus lathoniellus
Spetsgräsmott - Crambus hamellus
Silvergräsmott - Crambus perlellus
Dystergräsmott - Agriphila tristella
Grässkottsmott - Agriphila inquinatella
Långstreckat gräsmott - Agriphila latistria
Strandgräsmott - Agriphila selasella
Halmgult gräsmott - Agriphila straminella
Smalvingegräsmott - Agriphila poliella
Bågbandsgräsmott - Thisanotia chrysonuchella
Linjerat gräsmott - Pediasia fascelinella
Gräsmattemott - Pediasia contaminella
Dvärggräsmott - Platytes cerussella
Större sävmott - Schoenobius gigantella
Saxsävmott - Donacaula forficella
Spetssävmott - Donacaula mucronella
Vassvingemott - Sclerocona acutella
Nattflymott - Nomophila noctuella
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Gräselefant - Euthrix potatoria
Spegelsmygare - Heteropterus morpheus
Gulfläckig glanssmygare - Carterocephalus palaemon
Svartfläckig glanssmygare - Carterocephalus silvicola
Mindre tåtelsmygare - Thymelicus lineola
Silversmygare - Hesperia comma
Ängssmygare - Ochlodes sylvanus
Kvickgräsfjäril - Pararge aegeria
Svingelgräsfjäril - Lasiommata megera
Vitgräsfjäril - Lasiommata maera
Berggräsfjäril - Lasiommata petropolitana
Dårgräsfjäril - Lopinga achine
Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia
Pärlgräsfjäril - Coenonympha arcania
Brun gräsfjäril - Coenonympha hero
Kamgräsfjäril - Coenonympha pamphilus
Luktgräsfjäril - Aphantopus hyperantus
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina
Skogsgräsfjäril - Erebia ligea
Gulringad gräsfjäril - Erebia embla
Disas gräsfjäril - Erebia disa
Fjällgräsfjäril - Erebia pandrose
Schackbräde - Melanargia galathea
Sandgräsfjäril - Hipparchia semele
Vitbandad gräsfjäril - Chazara briseis
Myrgräsfjäril - Oeneis norna
Tundragräsfjäril - Oeneis bore
Tallgräsfjäril - Oeneis jutta
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata
Lansettvinge - Simyra albovenosa
Vitbrokigt slåtterfly - Euclidia mi
Trådspinnarfly - Rivula sericealis
Gulbrunt metallfly - Plusia festucae
Sumpmetallfly - Plusia putnami
Vitfläckat glansfly - Deltote pygarga
Vitbandat glansfly - Deltote deceptoria
Gråkantat glansfly - Deltote uncula
Tvärstreckat glansfly - Deltote bankiana
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Kamsprötat puckelfly - Aporophyla lueneburgensis
Vitfläckigt ängsfly - Crypsedra gemmea
Vassfly - Chilodes maritima
Borstfly - Thalpophila matura
Större ängsfly - Apamea monoglypha
Benfärgat ängsfly - Apamea lithoxylaea
Träbrunt ängsfly - Apamea sublustris
Sommarängsfly - Apamea crenata
Leverbrunt ängsfly - Apamea epomidion
Tegelrött ängsfly - Apamea lateritia
Tåtelängsfly - Apamea furva
Fjällängsfly - Apamea kuusamoensis
Rödtofsat ängsfly - Apamea rubrirena
Buskängsfly - Apamea remissa
Flenängsfly - Apamea unanimis
Skogsängsfly - Apamea illyria
Sandängsfly - Apamea anceps
Sädesängsfly - Apamea sordens
Gulhalsat ängsfly - Apamea scolopacina
Ormängsfly - Lateroligia ophiogramma
Hundäxingsängsfly - Oligia strigilis
Rödskimrande ängsfly - Oligia latruncula
Rödgult ängsfly - Oligia fasciuncula
Tvåfärgat ängsfly - Mesoligia furuncula
Strandängsfly - Litoligia literosa
Större vitaxfly - Mesapamea secalis
Tuvängsfly - Photedes minima
Ockragult ängsfly - Eremobia ochroleuca
Gräsrotsfly - Luperina testacea
Sumpstäppfly - Fabula zollikoferi
Dyfly - Rhizedra lutosa
Rödbrunt stamfly - Amphipoea oculea
Ängsstamfly - Amphipoea fucosa
Högmossestamfly - Amphipoea lucens
Potatisstamfly - Hydraecia micacea
Grönt hedmarksfly - Calamia tridens
Grönt rotfly - Staurophora celsia
Sumpfly - Helotropha leucostigma
Vinkelprytt rörfly - Phragmatiphila nexa
Tvillingfläckat rörfly - Lenisa geminipuncta
Spensligt rörfly - Archanara neurica
Vassrörfly - Archanara dissoluta
Igelknoppsfly - Globia sparganii
Brunstarrsfly - Sedina buettneri
Vasstråfly - Arenostola phragmitidis
Ljusribbat stråfly - Photedes extrema
Rörstråfly - Photedes fluxa
Mindre stråfly - Denticucullus pygmina
Vitt stråfly - Photedes morrisii
Rotstreckat stråfly - Protarchanara brevilinea
Kamsprötat lundfly - Pachetra sagittigera
Gaffelgräsfly - Cerapteryx graminis
Mörkbrunt fältfly - Tholera cespitis
Vitribbat fältfly - Tholera decimalis
Rödbrunt gräsfly - Mythimna turca
Rödgrått gräsfly - Mythimna pudorina
Vitfläckat gräsfly - Mythimna conigera
Halmgult gräsfly - Mythimna pallens
Brungult gräsfly - Mythimna impura
Gråhalsat gräsfly - Mythimna straminea
Äggult gräsfly - Mythimna vitellina
Vandrargräsfly - Mythimna unipuncta
Vitpunktsgräsfly - Mythimna albipuncta
Tegelrött gräsfly - Mythimna ferrago
Vitstreckat gräsfly - Mythimna litoralis
L-tecknat gräsfly - Mythimna l-album
Kommatecknat gräsfly - Leucania comma
Prickgräsfly - Leucania obsoleta
Strimvassfly - Senta flammea
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Vetejordfly - Euxoa tritici
Grått jordfly - Epipsilia grisescens
Gulgrått jordfly - Rhyacia simulans
Fjällhedsfly - Xestia lyngei
Tvärlinjerat jordfly - Xestia sexstrigata
Vasslavspinnare - Pelosia obtusa
Streckhedspinnare - Spiris striata
Punkthedspinnare - Coscinia cribraria
Agspinnare - Laelia coenosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt