Släkte: Rågar - Secale

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rågar som värdväxt för dess larver.

Buskängsfly - Apamea remissa
Ockragult ängsfly - Eremobia ochroleuca

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt