Släkte: Kamäxingar - Cynosurus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kamäxingar som värdväxt för dess larver.

Svartfläckig glanssmygare - Carterocephalus silvicola

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt