Släkte: Svinglar - Festuca

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svinglar som värdväxt för dess larver.

Gräshakmal - Glyphipterix simpliciella
Gröegräsmal - Elachista freyerella
Kruståtelsgräsrmal - Elachista exactella
Havsängsgräsmal - Elachista stabilella
Grusstarrsgräsmal - Elachista utonella
Gulhövdad gräsmal - Elachista luticomella
Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Dubbelbandad gräsmal - Elachista bifasciella
Mindre silverpunktsgräsmal - Elachista nobilella
Större silverpunktsgräsmal - Elachista apicipunctella
Halvsvart gräsmal - Elachista subnigrella
Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Rörflensgräsmal - Elachista maculicerusella
Silvergräsmal - Elachista argentella
Pollengräsmal - Elachista pollinariella
Trepunktsgräsmal - Elachista triatomea
Fårsvingelgräsmal - Elachista dispilella
Tvåpunktsgräsmal - Elachista distigmatella
Smalbandsgräsmal - Elachista obliquella
Älväxingsgräsmal - Elachista adscitella
Bergrörsgräsmal - Elachista bisulcella
Svart vitspetsgräsmal - Elachista pullicomella
Grå vitspetsgräsmal - Elachista bedellella
Större gulfläcksgråvecklare - Eana penziana
Rödgrått gräsrotsmott - Anerastia lotella
Trädgårdsgräsmott - Chrysoteuchia culmella
Haggräsmott - Crambus pascuellus
Ljunggräsmott - Crambus ericellus
Silvergräsmott - Crambus perlellus
Grässkottsmott - Agriphila inquinatella
Strandgräsmott - Agriphila selasella
Halmgult gräsmott - Agriphila straminella
Bågbandsgräsmott - Thisanotia chrysonuchella
Gräsmattemott - Pediasia contaminella
Dvärggräsmott - Platytes cerussella
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Silversmygare - Hesperia comma
Svingelgräsfjäril - Lasiommata megera
Vitgräsfjäril - Lasiommata maera
Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia
Pärlgräsfjäril - Coenonympha arcania
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina
Fjällgräsfjäril - Erebia pandrose
Schackbräde - Melanargia galathea
Sandgräsfjäril - Hipparchia semele
Vitbandad gräsfjäril - Chazara briseis
Tundragräsfjäril - Oeneis bore
Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata
Gulbrunt metallfly - Plusia festucae
Sumpmetallfly - Plusia putnami
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Större ängsfly - Apamea monoglypha
Träbrunt ängsfly - Apamea sublustris
Sommarängsfly - Apamea crenata
Tegelrött ängsfly - Apamea lateritia
Tåtelängsfly - Apamea furva
Buskängsfly - Apamea remissa
Rödgult ängsfly - Oligia fasciuncula
Tvåfärgat ängsfly - Mesoligia furuncula
Strandängsfly - Litoligia literosa
Större vitaxfly - Mesapamea secalis
Grönt hedmarksfly - Calamia tridens
Mindre stråfly - Denticucullus pygmina
Vitt stråfly - Photedes morrisii
Gaffelgräsfly - Cerapteryx graminis
Mörkbrunt fältfly - Tholera cespitis
Vitfläckat gräsfly - Mythimna conigera
Halmgult gräsfly - Mythimna pallens
Kommatecknat gräsfly - Leucania comma
Grått jordfly - Epipsilia grisescens
Streckhedspinnare - Spiris striata
Punkthedspinnare - Coscinia cribraria
Agspinnare - Laelia coenosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt