Art: Ängssvingel - Festuca pratensis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ängssvingel som värdväxt för dess larver.

Gulhövdad gräsmal - Elachista luticomella
Rörflensgräsmal - Elachista maculicerusella

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Svinglar - Festuca

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt