Släkte: Hundäxingar - Dactylis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hundäxingar som värdväxt för dess larver.

Gräshakmal - Glyphipterix simpliciella
Gröegräsmal - Elachista freyerella
Svarthövdad gräsmal - Elachista atricomella
Sen piprörsgräsmal - Elachista elegans
Gulhövdad gräsmal - Elachista luticomella
Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Dubbelbandad gräsmal - Elachista bifasciella
Mindre silverpunktsgräsmal - Elachista nobilella
Större silverpunktsgräsmal - Elachista apicipunctella
Halvsvart gräsmal - Elachista subnigrella
Rörflensgräsmal - Elachista maculicerusella
Silvergräsmal - Elachista argentella
VU Gulbandsgräsmal - Elachista chrysodesmella
NT Smalbandsgräsmal - Elachista obliquella
NT Bokskogsgräsmal - Elachista unifasciella
Lundskaftingsgräsmal - Elachista gangabella
Svart vitspetsgräsmal - Elachista pullicomella
Slåtterpalpmal - Helcystogramma rufescens
Gräselefant - Euthrix potatoria
Gulfläckig glanssmygare - Carterocephalus palaemon
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Vitbrokigt slåtterfly - Euclidia mi
Vitfläckat glansfly - Deltote pygarga
Borstfly - Thalpophila matura
Större ängsfly - Apamea monoglypha
Sommarängsfly - Apamea crenata
Leverbrunt ängsfly - Apamea epomidion
Skogsängsfly - Apamea illyria
NT Sandängsfly - Apamea anceps
Hundäxingsängsfly - Oligia strigilis
Strandängsfly - Litoligia literosa
Större vitaxfly - Mesapamea secalis
Ockragult ängsfly - Eremobia ochroleuca
Rödbrunt stamfly - Amphipoea oculea
Ängsstamfly - Amphipoea fucosa
NT Grönt hedmarksfly - Calamia tridens
NT Rödbrunt gräsfly - Mythimna turca
Rödgrått gräsfly - Mythimna pudorina
Vitfläckat gräsfly - Mythimna conigera
Halmgult gräsfly - Mythimna pallens
Brungult gräsfly - Mythimna impura
Äggult gräsfly - Mythimna vitellina
Kommatecknat gräsfly - Leucania comma

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt