Släkte: Darrgräs - Briza

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Darrgräs som värdväxt för dess larver.

Sikelsäckmal - Coleophora lixella
Gulhalsat ängsfly - Apamea scolopacina

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt