Släkte: Vårbroddar - Anthoxanthum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vårbroddar som värdväxt för dess larver.

Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Sikelsäckmal - Coleophora lixella
Rakstreckad näbbmal - Sophronia semicostella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt