Art: Vårbrodd - Anthoxanthum odoratum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vårbrodd som värdväxt för dess larver.

Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Rakstreckad näbbmal - Sophronia semicostella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt