Släkte: Veten - Triticum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Veten som värdväxt för dess larver.

Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Nattflymott - Nomophila noctuella

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt