Släkte: Älväxingar - Sesleria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Älväxingar som värdväxt för dess larver.

Snedpunktsgräsmal - Elachista cinereopunctella
Älväxingsgräsmal - Elachista adscitella
Fjällgräsfjäril - Erebia pandrose

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt