Släkte: Gröen - Poa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gröen som värdväxt för dess larver.

Kohornsmal - Ochsenheimeria taurella
Gröegräsmal - Elachista freyerella
Kruståtelsgräsrmal - Elachista exactella
Sandgräsmal - Elachista consortella
Tuvsävsgräsmal - Elachista albidella
Gulhövdad gräsmal - Elachista luticomella
Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Dubbelbandad gräsmal - Elachista bifasciella
Större silverpunktsgräsmal - Elachista apicipunctella
Sumpgräsmal - Elachista pomerana
Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Gråvingegräsmal - Elachista canapennella
Rörflensgräsmal - Elachista maculicerusella
Silvergräsmal - Elachista argentella
Pollengräsmal - Elachista pollinariella
Gulbandsgräsmal - Elachista chrysodesmella
Gul gräsmal - Elachista subalbidella
Älväxingsgräsmal - Elachista adscitella
Svart vitspetsgräsmal - Elachista pullicomella
Grå vitspetsgräsmal - Elachista bedellella
Sikelsäckmal - Coleophora lixella
Trädgårdsgräsmott - Chrysoteuchia culmella
Haggräsmott - Crambus pascuellus
Fältgräsmott - Crambus lathoniellus
Dystergräsmott - Agriphila tristella
Grässkottsmott - Agriphila inquinatella
Strandgräsmott - Agriphila selasella
Halmgult gräsmott - Agriphila straminella
Smalvingegräsmott - Agriphila poliella
Bågbandsgräsmott - Thisanotia chrysonuchella
Gräsmattemott - Pediasia contaminella
Saxsävmott - Donacaula forficella
Nattflymott - Nomophila noctuella
Spegelsmygare - Heteropterus morpheus
Silversmygare - Hesperia comma
Svingelgräsfjäril - Lasiommata megera
Vitgräsfjäril - Lasiommata maera
Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia
Brun gräsfjäril - Coenonympha hero
Kamgräsfjäril - Coenonympha pamphilus
Luktgräsfjäril - Aphantopus hyperantus
Slåttergräsfjäril - Maniola jurtina
Skogsgräsfjäril - Erebia ligea
Fjällgräsfjäril - Erebia pandrose
Schackbräde - Melanargia galathea
Myrgräsfjäril - Oeneis norna
Tundragräsfjäril - Oeneis bore
Trådspinnarfly - Rivula sericealis
Vitbandat glansfly - Deltote deceptoria
Tvärstreckat glansfly - Deltote bankiana
Vitfläckigt ängsfly - Crypsedra gemmea
Borstfly - Thalpophila matura
Benfärgat ängsfly - Apamea lithoxylaea
Tåtelängsfly - Apamea furva
Fjällängsfly - Apamea kuusamoensis
Gulhalsat ängsfly - Apamea scolopacina
Hundäxingsängsfly - Oligia strigilis
Sumpstäppfly - Fabula zollikoferi
Ängsstamfly - Amphipoea fucosa
Grönt hedmarksfly - Calamia tridens
Mindre stråfly - Denticucullus pygmina
Kamsprötat lundfly - Pachetra sagittigera
Rödbrunt gräsfly - Mythimna turca
Äggult gräsfly - Mythimna vitellina
Vitstreckat gräsfly - Mythimna litoralis
Prickgräsfly - Leucania obsoleta
Fjällhedsfly - Xestia lyngei

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt