Art: Sengröe - Poa palustris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sengröe som värdväxt för dess larver.

Tuvsävsgräsmal - Elachista albidella

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Gröen - Poa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt