Art: Tovsippa - Anemone sylvestris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tovsippa som värdväxt för dess larver.

Svartbältad strimmätare - Horisme tersata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt