Familj: Ranunkelväxter - Ranunculaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ranunkelväxter som värdväxt för dess larver.

Lövskogskäkmal - Micropterix tunbergella
Dubbelkäkmal - Micropterix aruncella
Kärrkäkmal - Micropterix calthella
Fläckögonlocksmal - Pseudopostega auritella
Lövskogsantennmal - Nemophora degeerella
Större vitbandsvecklare - Xerocnephasia rigana
Ljus gråvecklare - Cnephasia incertana
Mellangråvecklare - Cnephasia asseclana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Stormhattsfjädermott - Amblyptilia punctidactyla
Vitt fjädermott - Pterophorus pentadactylus
Blåbärsljusmott - Udea hamalis
Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Större snabelsvärmare - Deilephila elpenor
Skäckmätare - Cepphis advenaria
Svansmätare - Ourapteryx sambucaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Grå ringmätare - Elophos vittaria
Smaragdgrön lundmätare - Hemistola chrysoprasaria
Svartpunkterad lövmätare - Scopula nigropunctata
Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata
Stenmätare - Coenocalpe lapidata
Längsbandad strimmätare - Horisme vitalbata
Brun strimmätare - Horisme corticata
Svartbältad strimmätare - Horisme tersata
Grå strimmätare - Horisme aemulata
Vitaktig strimmätare - Horisme aquata
Klematisfältmätare - Melanthia procellata
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
Piltecknad fältmätare - Gagitodes sagittata
Trolldruvemätare - Baptria tibiale
Klematismalmätare - Eupithecia haworthiata
Skuggmalmätare - Eupithecia immundata
Paddbärsmalmätare - Eupithecia actaeata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Kronmalmätare - Chloroclystis v-ata
Trolldruvelobmätare - Acasis appensata
Skuggsprötfly - Herminia tarsicrinalis
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Vampyrfly - Calyptra thalictri
Guldgult metallfly - Polychrysia moneta
Förgyllt metallfly - Lamprotes c-aureum
Långfläckat metallfly - Autographa macrogamma
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Gråvitt klippfly - Antitype chi
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
Bergängsfly - Blepharita amica
Kålfly - Mamestra brassicae
Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis
Rödkantat jordfly - Eugraphe sigma
Sumpängsjordfly - Diarsia florida
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt