Släkte: Storriddarsporrar - Delphinium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Storriddarsporrar som värdväxt för dess larver.

Guldgult metallfly - Polychrysia moneta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt