Släkte: Åkerriddarsporrar - Consolida

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Åkerriddarsporrar som värdväxt för dess larver.

Guldgult metallfly - Polychrysia moneta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt