Släkte: Stormhattar - Aconitum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stormhattar som värdväxt för dess larver.

Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Guldgult metallfly - Polychrysia moneta
Bergängsfly - Blepharita amica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt