Art: Hjorttunga - Asplenium scolopendrium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hjorttunga som värdväxt för dess larver.

VU Svartbräkenmal - Psychoides verhuella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt