Släkte: Svartbräknar - Asplenium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svartbräknar som värdväxt för dess larver.

Svartbräkenmal - Psychoides verhuella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt