Art: Sommargyllen - Barbarea vulgaris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sommargyllen som värdväxt för dess larver.

Sommargyllensmott - Evergestis pallidata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt